OSTEOwelt® STICKS KEMİK GREFTİ

OSTEOwelt® STİCKS KEMİK GREFTİ

Kimyasal Kompozisyon

OSTEOwelt TCP sentetik kemik grefti, doğal kemik yapısının mineral fazına benzerlik gösteren kalsiyum fosfat moleküllerinden oluşan TCP den üretilmiştir.

Endikasyonları

Tüm travmatik ve patolojik kemik (Ekstremite, Omurga ve Pelvis) boşluklarının doldurulmasında endikedir. Diğer greft malzemeleri ile birlikte de kullanılabilir. Kullanılacak greftin türü ve hacmi; defektin büyüklüğüne ve tipine bağlı olarak hekim tarafından belirlenir.

Ayrıca; Travmatik kemik defektlerinin onarımında, Patolojik kemik defektlerinin onarımında, Osteosentez,Kırıkların tedavisinde, Tibial Osteotomide, Hekim tarafından gerekli görülen diğer tüm kemik doku onarımlarında endikedir.

Özellikleri ve Avantajları

  • Biyouyumluk: Vücutta hiç bir reaksiyona sebep olmaz.
  • Biorezorbabl: Gerçek kemiğin yerine geçebilir.
  • Porozite: Çabuk ve tam anlamıyla bir osseointegrasyon sağlar.
  • Sentetik: İmmün reaksiyon, çapraz kontaminasyon, hastalık bulaşma riski yoktur.
  • Kullanıma Hazır: Operasyon süresini azaltır.
  • Steril: Gama ile steril edilmiştir

Sınıfının En İyisi

Kemik rejenerasyonu için OSTEOwelt >%95 tricalcium fosfat / Silikat Teknolojisinin kullanıma sunulmasından bu yana, hem cerrahların hem de hastaların ihtiyaçlarına en uygun kemik rejenerasyonuna olanak sağlayan yeni nesil sentetik kemik greftidir.

Yenilikçi

Araştırma enstitüleri ve üniversitelerle olan ortak titiz çalışmalarımız, günümüzün kemik grefti gereksinimlerini karşılamak ve iyileştirilmesi, malzemelerimizin sürekli geliştirilmesinde yardımcı olacaklardır.

% 100 Güvenli %100 Sentetik

Hasta güvenliği daima ilk önceliğimiz olacaktır. En yüksek güvenlik profili ile kemik oluşturması için en kaliteli ürünleri sunmaya önem gösteriyoruz.