OSTEOwelt® CUBE KEMİK GREFTİ

OSTEOwelt® Sentetik Kemik Greftleri, iatrojenik veya edinsel yolla oluşan tüm kemik defektlerini onarılmasına yardımcı olabilmek amacıyla kullanılır, yeni kemik dokusu oluşumunu güçlü bir şekilde destekleyerek kemik defeklerinin cerrahi müdahele ile tedavi edilmesine yardımcı olur. Kemik iliği, kan ve klinik olarak bilinen diğer kemik greftleri ile karıştırılabilmektedir.

OSTEOwelt®; > %95 TriCalciumPhosphate, Silikat Katkı İçeren, Silisyum İçeriğinden Dolayı Kirli-Beyaz/Beyaz Renkte Crunch Kemik Greft Malzemesidir.

Yapısında yalnızca TriCalciumPhosphate bulunduran bir yapıya sahiptir.

1 – 550 µm çapında gözeneklere sahip, %1-80 toplam gözenek hacminde, morfolojik ve kimyasal olarak doğal kemik dokusuna yüksek benzerlik gösteren bir fiziksel yapıya sahiptir.

Ürün; farklı defekt ebatlarına ve geometrisine tam uyum sağlayabilmesi amacıyla farklı ebatlarda küp, granül, şerit,wedge- blok, putty şeklinde tasarlanmıştır.

İmplantasyonu takip eden 6 ila 12. aylar arasında kısmen veya tamamenbiyo-bozunmaya uğrayarak vücutta kısmen veya tamamen yok olması beklenmektedir . Biyobozunma deneyleri ile de bu ispatlanmıştır.

Ürün herhangi bir hayvansal doku veya kan türevi içermemektedir

Ürün herhangi bir insan doku veya kan türevi içermemektedir.

Ürün herhangi bir ftalat veya türevleri içermemektedir.

Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemektedir.

Kullanımdan önce herhangi bir ön-işlem gerektirmeyen, çift steril poşet içerisinde piyasaya arz edilen, Class-III, sentetik kemik greftidir.

Gamma yöntemi ile steril edilmiş, tekrar steril edilip kullanılması uygun olmayan, kullanıcı tarafından steril edilmesine / tekrar steril edilmesine gerek olmayan, tek kullanımlık bir üründür.

Ürün osteobiyolojik materyallerle ve kemik iliği ile temas edebilir. Biyobozunma deneyleri ile ispatlanmıştır.